Privacy en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Industrial Marine Solutions (IMS)
Industrial Marine Solutions biedt complete energieoplossingen op maat voor de binnenvaart, zeevaart, offshore, visserij, baggerschepen, aannemerij, industrie, olie- en gasindustrie. Ons bedrijf is officieel gevestigd in Antwerpen en ingeschreven bij het KBO onder nummer 0639.957.597.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken
Door gebruik te maken van de diensten van Industrial Marine Solutions (IMS) beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
Waar gebruiken wij deze gegevens voor
Deze gegevens gebruiken wij voor onze administratie en facturatie en voor de levering van onze producten en diensten op de juiste locatie.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze administratie, om uw gegevens tenminste 7 jaar te bewaren. Indien u geen klant meer bent van Industrial Marine Solutions (IMS) worden uw gegevens in principe bewaard, zodat wij deze weer kunnen gebruiken als u later weer van onze diensten gebruik wilt maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u ons dit kenbaar maken via info@industrialmarinesolutions.com Wij zullen uw gegevens dan verwijderen zodra dit wettelijk mogelijk is.

Bescherming van uw gegevens
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computers zouden worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden
Onze administratie wordt verzorgd door een accountskantoor, zij beschikken daardoor over onze klantgegevens. Verder worden door Industrial Marine Solutions (IMS) op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden.

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Cookies.

Statistieken
Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@industrialmarinesolutions.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.